Högskolan

  • Tips på uppgifter ur Svenska nus materialhelheter. Ett nytt tips publiceras varje vecka!

  • En lärarhandledning som är avsedd som stöd för lärare som planerar ett företagsbesök för sina studerande.

  • Uppgifter till Affärsmagasinet Forums artiklar.

  • Stockholmsorienteringen uppmuntrar elever att bekanta sig med konsten i Stockholms tunnelbana.

  • Videomaterial och uppgifter till anföranden under evenemanget Sverigepaket.

  • Min affärsidé är ett videobaserat program som kombinerar företagsfostran och svenskan.