Högskolan

  • Uppgifter till Affärsmagasinet Forums artiklar.

  • En lärarhandledning som är avsedd som stöd för lärare som planerar ett företagsbesök för sina studerande.

  • En podcast där medarbetare på Svenska nu ger tips på olika besöksmål, webbplatser, fenomen och evenemang i Sverige som man kan bekanta sig med.

  • Skriv ut bokmärken för dina elever

  • Nätverket Svenska nu deltar i Justitieministeriets kampanj för ett inkluderande och positivt språkklimat. Språket är en viktig del av identiteten. Varje människa vill bli…

  • Tips på uppgifter ur Svenska nus materialhelheter. Ett nytt tips publiceras varje vecka!