Andra stadiets yrkesutbildning

  • Håll koll är en hörförståelseserie som fokuserar på fenomen, högtider och aktualiteter. Hör roliga historier och intressant fakta medan du tränar på din hörförståelse. Du hittar ett manus och en ordlista till varje avsnitt.

  • Bekanta dig med personer som studerar till olika yrken! Mitt yrke är ett material som består av videor där studerande vid olika läroanstalter berättar om sina studier och sina blivande yrken.

  • Video om nyttan med svenskan! Krista, Sofia, Santeri, Dimitri, Jessica och Rori berättar personliga historier om hur kunskaper i svenska har öppnat överraskande möjligheter för…

  • Det här materialet hör ihop med programmet Äventyret Nordjobb men kan användas också som ett självständigt läromaterial.

  • Skriv ut bokmärken för dina elever

  • Tips på uppgifter ur Svenska nus materialhelheter. Ett nytt tips publiceras varje vecka!

  • Svenska nu utarbetar olika slags övningar till Lätta bladets artiklar. Lätta bladet är en lättläst, svenskspråkig tidning som kommer ut varannan vecka.

  • Min affärsidé är ett videobaserat program som kombinerar företagsfostran och svenskan.