Andra stadiets yrkesutbildning

  • Bekanta dig med personer som studerar till olika yrken! Mitt yrke är ett material som består av videor där studerande vid olika läroanstalter berättar om sina studier och sina blivande yrken.

  • Video om nyttan med svenskan! Krista, Sofia, Santeri, Dimitri, Jessica och Rori berättar personliga historier om hur kunskaper i svenska har öppnat överraskande möjligheter för…

  • Det här materialet hör ihop med programmet Äventyret Nordjobb men kan användas också som ett självständigt läromaterial.

  • Skriv ut bokmärken för dina elever

  • Min affärsidé är ett videobaserat program som kombinerar företagsfostran och svenskan.

  • Tips på Svenska nus materialhelheter som passar bra för självstudier.