Högstadiet

  • Rita på svenska är ett videobaserat läromaterial där bildkonstläraren Peppe Bergström lär ut olika ritningstekniker på svenska.

  • Ett videobaserat läromaterial som kombinerar svenska och huslig ekonomi. Kocken Michael Björklund visar hur man lagar enkla och goda maträtter och mellanmål.

  • Tips på uppgifter ur Svenska nus materialhelheter. Ett nytt tips publiceras varje vecka!

  • Ett videobaserat material som kombinerar musik och svenskundervisning. Lär dig skriva egna rapplåtar med rapparen Jesse P!

  • Ett material om högtider som baserar sig på videorna skapade av Svenska Yles Vetamix.

  • Materialet kombinerar utomhuspedagogiska övningar med svenskundervisningen och uppmuntrar till att utnyttja närmiljön som klassrum.