Boken om mina språk

Materialet Boken om mina språk introducerar eleverna till ett givande arbete med att skapa böcker över sina språkliga världar!

Syftet med Boken om mina språk är att stödja elevernas språkutveckling, språkliga och kulturella identitet, självkänsla samt självkännedom. Tanken är att arbetet resulterar i individuella böcker om elevernas språkliga världar.

Ni kan arbeta med böckerna i valfritt format, till exempel med hjälp av ett textdokument online, en utskrift (se word-mall), ett program för att skapa digitala böcker eller med hjälp av något annat program som till exempel Padlet eller Powerpoint. Ge gärna eleverna möjligheten att fritt vara kreativa med utformningen och göra böckerna till sina egna.

Materialet passar för både A- och B-svenskan, språkbad och för modersmålsinriktad svenska och kan användas som stöd i utarbetning av språkprofilen i gymnasiets svenskundervisning.

Gör så här:

1.Bekanta dig med lärarhandledningen.

2. Välj om ni vill jobba online eller skapa boken fysiskt med hjälp av utskrifter. Ifall ni skapar boken fysiskt kan ni ladda ner och skriva ut en färdig Word-mall eller skapa boken i ett häfte eller dylikt. Om ni vill skapa digitala böcker, kan ni använda valfritt program. Nedan finns en exempelbok skapad i BookCreator.

4. Börja skapa!

BOKEN OM MINA SPRÅK har producerats för Svenska nu av projektet Äiru 1.0, som finansieras av Svenska kulturfonden 1.9.2021–31.8.2023. Projektet genomförs vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Inom projektet har speciellt Johanna Björkell (Åbo Akademi), Sofie Henricson (Helsingfors universitet) och Siv Björklund (Åbo Akademi) arbetat med Boken om mina språk.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.