Mitt drömyrke

Mitt drömyrke består av videor där studerande vid olika läroanstalter berättar om sina studier och sina blivande yrken. Till videorna finns hörförståelseuppgifter och olika slags övningar som eleven kan göra för att fördjupa sitt yrkesspecifika ordförråd.  Eleverna kan lyssna på studeranden som är hemma från olika delar av landet berätta om sina hemorter och studier.

I materialet finns också uppgifter som handlar om arbetslivet mer allmänt. Eleven kan öva på att presentera sig själv och berätta om sitt blivande (dröm)yrke. De kan träna på att söka jobb med hjälp av färdiga mallar för CV och arbetsansökan. Därtill innehåller materialet en helhet om Svenskfinland och finlandssvenska dialekter. 

Mitt drömyrke riktar sig till svenskundervisningen i andra stadiets yrkesutbildning men kan också anpassas till t.ex. gymnasieundervisning (kurserna RUA6 och RUB15).

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.