Företagsbesök: lärarhandledning

Svenska nu har utarbetat en lärarhandledning som är avsedd som stöd för lärare som planerar ett företagsbesök för sina studerande. Företagsbesöket samt uppgifter som presenteras i materialet ger studerande möjligheter att bekanta sig med arbetsliv på svenska samt med nordiskt samarbete, nordiska organisationer eller företag som arbetsgivare. Syftet med materialer är att fördjupa den studerandes uppfattning om språkfärdigheter som arbetslivsfärdighet.

 

Materialet lämpar sig bra för gymnasier, yrkesskolor och högskolor.

 

I materialet ingår

tips för läraren för hur man kommer igång med besöket

förslag på övningar och aktiviteter som kan göras i anslutning till företagsbesöket.

I materialet finns uppgifter som baserar sig på följande två videor:

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.