Rita på svenska

Rita på svenska är en videoserie som kombinerar bildkonst och svenskundervisning. På videorna lär bildkonstnären Peppe Bergström ut olika ritningstekniker på svenska. Varje video behandlar ett visst tema och eleverna får instruktioner för en särskild rituppgift. Efter videon kan man också jobba vidare med hjälp av tilläggsuppgifter som stöder språkinlärning.

 

Del 1: Video: lär dig rita en tre rutors serie
Del 1: övningar

 

 

 

Materialet har producerats med medel från Stiftelsen Tre Smeder, Aktiastiftelsen i Esbo-Grankulla och Aktiastiftelsen i Vanda