Språkberikad undervisning

Materialpaketet erbjuder idéer och inspiration till språkberikad undervisning i lågstadier samt annan svenskundervisning. Syftet har varit att utarbeta material som fungerar som stöd för planeringen av undervisningen, speciellt med tanke på de lärare som inte har mycket eget färdigt material eller lång erfarenhet av att undervisa i svenska.

 

Materialet består av 15 olika temahelheter som innehåller tips på lektionsaktiviteter och vokabulär, nyttiga länkar, diskussionsförslag och idéer för ämnesintegrering samt information om svensk, finlandssvensk eller nordisk kultur. För några lektionsaktiviteter finns det kopieringsunderlag. Dessa har markerats med (*).

Materialet är tillgängligt på en skild webbsida.

 

 

 
 

                  

                                         Materialet har producerats med stöd av Understödsstiftelsen för
                                         Arbetets Vänner Huvudföreningen sr och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.