Svenska nu genomför storsatsning med HBL år 2022

Nätverket Svenska nu erbjuder med stöd av Föreningen Konstsamfundet HBL Junior till finskspråkiga högstadieelever år 2022. Sammanlagt 250 högstadieskolor har möjlighet att beställa 50 exemplar av januari och oktober månads sista nummer av HBL Junior till skolan. 

Svenska nu producerar läsförståelseuppgifter till tidningarna för att det ska vara en låg tröskel för läraren att använda sig av materialet. Med satsningen stöder Svenska nu skolorna att förverkliga målsättningarna i grundskolans läroplan genom att erbjuda svenskspråkigt skriftligt material till svenskundervisningen, vilket bidrar till att öka elevernas språkmedvetenhet och deras förmåga att tolka olika slags svenskspråkiga texter.

För vårens del tar HBL emot skolornas beställningar med en elektronisk blankett fram till 28.1.2022. 

Föreningen Konstsamfundets finansiering möjliggör också att Svenska nu kan erbjuda digitala HBL365-prenumerationer till såväl finskspråkiga gymnasieelever som högskolestuderanden under våren och hösten år 2022.

Prenumerationerna infaller en månad innan studentprovet i svenska och sålunda är prenumerationen ett utmärkt sätt för abiturienter att förbereda sig inför studentskrivningarna. Gåvoprenumerationen börjar 28.2.2022 och beställningen görs med HBL:s elektroniska blankett senast 21.2.2022. Kvoten är 8 000 digitala prenumerationer under verksamhetsåret. 

Gåvoprenumerationen börjar 28.2.2022 och beställningen görs med HBL:s elektroniska blankett senast 21.2.2022. Kvoten är 8 000 digitala prenumerationer under verksamhetsåret. 

hbl-logo_rgb (2)
Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.