Våga fråga

Våga fråga-korten inspirerar till att prata svenska!

Med hjälp av Våga fråga-korten kan man skapa diskussion med låg tröskel om roliga och överraskande teman. 

Frågorna är uppdelade i tre delar:

 

  • De blåa frågorna är lätta och passar sådana som kan bara lite svenska
  • De gula frågorna passar dem som redan kan forma längre meningar på svenska.
  • De rosa frågorna är de svåraste och passar till dem som redan hunnit längre i sina svenskstudier.

Korten kan till exempel användas som en inledande uppgift i början av lektionen. Dela studerande i par eller i mindre grupper. Studerande får var sin bunt kort och ställer frågor till varandra. Studerandena kan själva välja vilka frågor de ställer eller så kan ni komma överens om vilka färgs frågor som var och en ställer.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.