Veckans tips 2/2022

Topeliusdagen firas den 14 januari. Uppmärksamma dagen på svensklektionen med Svenska nus och Yles material Vetamix:högtider!

  1. Se på Vetamix videon om Topelius. Ni kan följa med den transkriberade texten medan ni ser på videon.
  2. Efter att ni har sett på filmen eller läst texten, kan ni göra ett quiz om Topelius antingen på svenska eller på finska. Det finns även ett quiz som hela klassen kan göra tillsammans (kräver att eleverna har en mobiltelefon)!
  3. Vill ni veta mera om Topelius? Kolla in tilläggsövningarna!

Bild: Museovirasto, Historian kuvakokoelma, Daniel Nyblin

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.