Veckans tips v.18

Håll svensklektionen ute i naturen och pröva på våra naturpedagogiska material! Hur skulle det vara med uppgiften Fotoutmaningen, en prepositionsuppgift som kräver både kreativitet och iakttagelseförmåga?

Fotoutmaningen

Material: Ordkort med prepositioner


I en påse eller liknande finns prepositioner som på, under, bredvid osv. Eleverna ska
tillsammans med gruppen ta sig till ett ställe eller hitta något som passar in på ordet och
ta en beskrivande bild med den egna kameran. T.ex. Maria står på en sten. Ilona sitter
bakom ett träd.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.