Veckans tips v.41/2021

Uppmärksamma högtider under svensklektionen med hjälp av materialet Vetamix:högtider! Inled lektionen med en kort video om högtiden eller jobba vidare med temat genom att svara på ett quiz.

Materialet  består av 12 Vetamix videor om olika högtider som Svenska nu har skapat innehållsfrågor till. Varje video har transkriberats så att det är lätt att följa med videon. De svåraste orden i texterna är översatta till finska.

Materialet Vetamix: högtider har gjorts i samarbete med Svenska Yles Vetamix.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.