Veckans tips v.41/2022

Den här veckan tipsar vi om roliga uppgifter som ni kan inleda er svensklektion med!

a) Ordloop med färger – Varje elev får ett kort, och läraren berättar vilken elev som ska starta loopen. Den eleven använder informationen som finns överst på kortet för att starta loopen genom att säga t.ex. ”Jag har röd”.  Informationen längst nere på kortet används för att engagera följande elev enligt mönstret ”Vem har gul?”. Sedan har eleven som har färgen gul överst på sitt kort över och loopen fortsätter tills alla fått vara med. En färdig ordloop med temat färger hittar ni i materialet Hej på dej Alfons Åberg (s.3-5)

b) Kompisbingo –

Eleverna får ett papper med bingorutor som innehåller olika slags påståenden. Läraren går igenom innehållet så att alla förstår vad det står i rutorna. Eleverna rör sig runt i klassrummet tills de hittar någon som passar i påståendet och skriver personens namn i rutan. Den som först fått namn på alla rutor vinner. Det finns flera kompisbingo att välja mellan: bingo 1, bingo 2, bingo 3

c) Bingo – Eleverna bildar grupper (3–5 personer) och bestämmer vem som är bingovärd. Andra får en tom bingobricka med rutmönster där de skriver slumpvis siffror från 0–25. Bingovärden ropar slumpvis räkneord på svenska och spelare kryssar för de siffror de har i sin bricka. Den första spelaren som har en full rad (vågrät eller lodrät) ropar bingo! Vinnaren måste uppräkna sina siffror högt och bingovärden kollar att det stämmer. 

Hitta fler tips i serien Veckans tips!

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.