Veckans tips v.42/2022

Träna namn på kroppsdelar med roliga lekar och uppgifter. Före aktiviteterna kan man repetera kroppsord med hjälp av bildkort.

a) En tumme på golvet – Läraren delar eleverna i grupper och gör tillräckligt utrymme i klassen. Ni kan även gå ut och leka. Läraren ger instruktioner för vilka kroppsdelar som får och ska röra golvet/marken, allting annat ska vara i luften (t.ex. tre händer, en rumpa, fyra fötter, ett knä och en tumme). Eleverna ska inom grupperna komma på hur de gör så att de kan följa upp med instruktionerna. De måste troligen hålla i och stödja varandra för att genomföra leken. Försäkra att alla kommer ihåg instruktionerna och hjälp till att komma på idéer om det verkar att några har fastnat. Den gruppen som är snabbast, vinner!

b) Rörelseloopen – Eleverna kan spela rörelseloopen i små grupper. Klipp ut 10 stycken kort (*) så att alla elever får ett eller flera kort som består av två delar: en fråga och ett svar. Den första ställer frågan på sitt kort. Den som har svaret läser upp det, gör rörelsen i kortet och läser sedan sin fråga. Så här fortskrider leken tills alla har både frågat och svarat. Den som inledde leken med sin fråga svarar alltså sist.

c) Eleverna får placera kroppsdelar på rätt plats i en bild på en kropp (alternativ 1alternativ 2). Namnge kroppsdelarna och rita eller färglägg figuren sedan till slut!

Hitta fler tips i serien Veckans tips!

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.