Veckans tips v.47

Kroppsdelar

 

Träna namn på kroppsdelar med roliga lekar och uppgifter. Före aktiviteterna kan man repetera kroppsord med hjälp av bildkort.

 

a) Sång: Huvud, axlar, knän och tår. Gå först igenom sångtexten. Vad är skillnaden till den finska versionen? Sök låten på Youtube och sjung med!

 

b) Eleverna får placera kroppsdelar på rätt plats i en bild på en kropp (alternativ 1, alternativ 2). Namnge kroppsdelarna och rita eller färglägg figuren sedan till slut!

 

c) Lek: Rörelseloopen. Klipp ut 10 stycken kort så att alla elever får ett eller flera kort som består av två delar: en fråga och ett svar. Den första ställer frågan på sitt kort. Den som har svaret läser upp det, gör rörelsen i kortet och läser sedan sin fråga. Så här fortskrider leken tills alla har både frågat och svarat. Den som inledde leken med sin fråga svarar sist.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.