Veckans tips v.9

Min affärsidé är ett videobaserat läromaterial som kombinerar företagsfostran och svenskan. Materialet lämpar sig bäst för a- och b-svenskan i gymnasiet och studeranden i yrkesskolorna och högskolorna. Läs mer om materialet i lärahandledningen. Nedan finns olika exempel på hur man kan utnyttja materialet i svenskundervisningen.

a) Vad är du bra på? Vad är du intresserad av? Fyll i tabellen Mina starka sidor och fundera tillsammans på vilka färdigheter man kan behöva i arbetslivet och hur man kan utnyttja sina egna starka sidor i arbetslivet.

 

 

b) Se tillsammans på Pichvideon. Vad jobbar de olika personerna på videon med? Hurdant företag skulle du vilja driva? Jobba tillsammans i en grupp. Ni kan använda tankekartan som hjälp. Förbered att pitcha ert eget företag till hela klassen!


Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.