Vetamix: Högtider

Materialet Vetamix: högtider har gjorts i samarbete med Svenska Yles Vetamix. Svenska nu har valt sammanlagt 13 Vetamix videor om olika högtider och gjort enkla innehållsfrågor för videorna. Varje video har transkriberats så att det är lätt att följa med videon. De svåraste orden i texterna är översatta till finska.

Materialet kan användas till exempel när man vill inleda en svensklektion under eller inför en högtid. Ifall man vill arbeta vidare med temat finns det även tilläggsuppgifter och tips.

 

 

 

 

                                               Materialet har producerats i samarbete med Svenska Yles Vetamix

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.