Suomeksi

Svenska nu

Svenska nu välittää suomenkielisille oppilaille kohtaamisia ruotsinkielisen kulttuurin kanssa ja kannustaa nuoria käyttämään ruotsia. Verkosto osoittaa, että ruotsin kielen taidosta on iloa ja hyötyä.

Verkosto tukee kielten opetusta, järjestää opettajille täydennyskoulutusta, jakaa tietoa kielitaidon merkityksestä ja välittää ruotsinkielistä nuorisokulttuuria Suomen kouluihin.

Svenska nu -verkostoa koordinoi Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Euroopan komissio nostaa Svenska nu:n esille yhtenä onnistuneena kieliprojektina Euroopassa. Katso esittelyvideo toiminnastamme.

Katso myös toinen video toiminnastamme tai video siitä, miten Kocka på svenska -tunti toimii!

 

Visio: Suomenkieliset nuoret uskaltavat käyttää ruotsin kieltä arkielämässään.

Svenska nu

  • välittää ruotsalaista nuorisokulttuuria luokkahuoneisiin
  • järjestää oppilaille aitoja kielenkäyttötilanteita ruotsia puhuvien kanssa
  • osoittaa, että ruotsin kieli on helppoa ja hauskaa käytännön tilanteissa
  • tarjoaa oppilaille ja opettajille uutta opetusmateriaalia
  • järjestää opettajille täydennyskoulutusta eri puolilla maata
  • tarjoaa vaihtoehdon anglosaksiselle kulttuurille
  • työskentelee kaikkien Suomen suomenkielisten koulujen kanssa

 

Ohjausryhmä ja tukijat

Projektin ohjausryhmään kuuluvat:

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Opetushallitus, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oulun yliopisto, Suomen ruotsinopettajat ry, Ruotsin Helsingin suurlähetystö, Svenska Institutet, Svenska kulturfonden, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja Suomen kieltenopettajien liitto SUKOL ry

Ruotsinopettajia kouluttavat yliopistot muodostavat verkoston, joka tukee hanketta asiantuntemuksellaan.

Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus koordinoi Svenska nu -verkostoa.

Svenska nu -valtuuskunta 2016

Tukijat:

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Ruotsin valtio, Suomen valtio, Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans Vänner, Sparbanksstiftelsen, Konstsamfundet, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus ja yksityiset sponsorit