Nyheter

  • Europeiska språkdagen till ära arrangerar Svenska nu och Europeiska kommissionens representation i Finland ett tvåspråkigt seminarium för språklärare 26.9.2022 kl. 16-18 på Hanaholmen.

  • Hanaholmens Svenska nu-nätverk, Språklärarna i Finland SUKOL rf och Svensklärarna i Finland rf konstaterar att det är omöjligt att uppnå målsättningarna i läroplanen med nuvarande resurser. Organisationerna kräver att båda språkgrupperna ska ha lika omfattande studier i andra inhemska språket i andra stadiets yrkesutbildning.

  • Kom med på en virtuell fikapaus med Svenska nu en gång i månaden! Under den virtuella fikan presenteras en läromaterialhelhet från plugganu.fi och ett eller flera aktuella program ur programutbudet. Du får höra vad allt det ingår i de olika materialen och hur de kan…

  • Svenska nu -nätverkets och Svenska folkskolans vänners vänskolprojekt läsåret 2021-2022 kulminerar med ett slutseminarium för de medverkande skolorna tisdagen 10.05.2022.

  • Nätverket Svenska nu erbjuder spåkbadselever i åk 1-3 och finskspråkiga skolklasser i åk 6 en unik möjlighet att besöka Sveriges ambassad i Helsingfors den 12-13.5 2022.

  • Nätverket Svenska nu och Språkambassadörerna arrangerar ett webbinarium för högskolestuderanden.

  • Nätverket Svenska nu har producerat en video där unga finskspråkiga personer berättar vilken nytta de har haft av att kunna svenska. En av huvudpersonerna i videon är skådespelerskan Krista Kosonen, för tillfället bland annat aktuell med den norska HBO-serien Beforeigners, Fremvandrerne. ”Om jag nu fick…