Nyheter

  • Åland fyller 100 år som ett självstyrt landskap den 9 juni 2022! Svenska nus digitala material Åland i sikte ger er möjlighet att bekanta er med det unika öriket med hjälp av sex olika teman. Vi erbjuder också gratis material som ni kan beställa till…

  • Ålands självstyrelse fyller 100 år! Jubileumsåret firas under hela året från den 9.6.2021 till 9.6.2022.

    Svenska nu deltar i Ålandsveckan 21-25.3.2022 som koordineras av Statsrådets kansli. Svenska nu bidrar med ett omfattande läromaterial och såväl virtuella som fysiska skolbesök.

  • Kom med på en virtuell fikapaus med Svenska nu en gång i månaden! Under den virtuella fikan presenteras en läromaterialhelhet från plugganu.fi och ett eller flera aktuella program ur programutbudet. Du får höra vad allt det ingår i de olika materialen och hur de kan…

  • Kvalitativ utvärdering 2021 Vi hoppas att du som har tagit del av vår verksamhet under året 2021 tar dig tid att svara på några frågor. Informationen är viktig för att vi ska få kvalitativ data om verksamhetens effekter. Vi samlar in elev- och lärarfeedback efter…

  • Nätverket Svenska nu erbjuder med stöd av Föreningen Konstsamfundet HBL Junior till finskspråkiga högstadieelever och digitala HBL365-prenumerationer till såväl finskspråkiga gymnasieelever som högskolestuderanden.

  • Svenska nu:s delegationsordförande Paavo Lipponen och styrgruppsordförande Gunvor Kronman skickade ett brev till medlemmarna i riksdagens kulturutskott med anledning av nätverkets enkätundersökning om svenskundervisningen.

  • Nu är det äntligen dags för projektet Nordiska Band att köra igång igen! I Nordiska Band deltar elever från både Norge, Sverige och Finland.