Nyheter

Sverigepaket 2024

Sverigepaket 2024 – informationsdag för högskolestuderande i Finland Måndag 11.11.2024 kl. 12-16 Hanaholmens kulturcentrum, Hanaholmsstranden 5, Esbo Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finskspråkiga högskolestuderande. Årets Sverigepaket arrangeras måndag 11.11.2024 kl. 12.00-16.00 på Hanaholmen.  Årets tema är

Eleverna berättar om fördelarna med andra inhemska

Svenska nu har varit med och genomfört kampanjen HejMoi, som har gått ut på att samla in elevernas goda erfarenheter av att kunna nationalspråken, finska och svenska. Bidragen i kampanjen har nu sammanställts till olika tematiska videor.   I kampanjen fick skolorna fungera som reklambyråer

Svenska nu hjälper till att förverkliga läroplanen

Inkommande höst sker en stor förbättring när det gäller svenskundervisningen i Finland, eftersom årskurs 7 får en årsveckotimme mera undervisning i den medellånga lärokursen (B1-svenska). Behovet av mera undervisningstimmar i grundskolans högre klasser har varit skriande efter att undervisningen i B1-svenska tidigarelades till årskurs 6

Svara på en enkät om undervisning av språk i olika nationella kontexter

Hur undervisas svenska i Finland och Sverige i relation till nationell språkpolicy, historiska och samhälleliga förutsättningar samt språkideologier? Det vill forskningsprojektet Ett pluricentriskt perspektiv på undervisningen i svenska i grundskolan i Finland och Sverige: Policy, ideologier och praktiker i heterogena språk- och undervisningsmiljöer (PluSve) ta