Nyheter

  • Välkommen till att uppdatera dina Sverigekunskaper på Hanaholmen och i Uleåborg!

  • Nätverket Svenska nu har stött svenskundervisningen i finskspråkiga skolor med program och material i 15 års tid. Vi firar jubileumsåret genom att arrangera Svenska nu-dagarna den 11-12 november på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo.

  • Hanaholmens nätverk Svenska nu fyller femton år 2022. Jubileumsåret uppmärksammas med en historik över nätverkets verksamhet, som skrivits av historikern Ina Suominen. Ina Suominen jobbar själv för Svenska nu som programkoordinator och har därmed haft en möjlighet att följa med nätverkets arbete på nära håll….

  • Svenska nu-nätverkets projektchef Mikael Hiltunen tilldelades idag Folktingets förtjänsttecken i brons. Hiltunen får förtjänsttecknet för sina insatser för det svenska språket i Finland.

  • Den 30.10-6.11 firas Svenska veckan som är Svenskfinlands största kulturevenemang! I år deltar Svenska nu i evenemanget genom att erbjuda två program för skolelever i huvudstadsregionen! Måndag 31.10 bjuder vi på barnfavoriterna Mimmit på svenska på Hanaholmen. Konserten lämpar sig perfekt för lågstadieelever i…

  • Tisdagfika med Svenska nu är här igen! I höstens första virtuella tisdagsfika den 11 oktober presenterar vi det nya materialet Mitt drömyrke! Mitt drömyrke består av videor där studerande vid olika läroanstalter berättar om sina studier och sina blivande yrken. Till videorna finns hörförståelseuppgifter och olika…

  • Serien Månadens nordiska film har kört i gång igen!