Nyheter

  • Att plugga och jobba i grannlandet Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finländska högskolestuderande. Årets Sverigepaket arrangeras måndag 13.11.2023 kl. 12.00-16.00 på Hanaholmen. Årets tema är studier och arbete i Finland och Sverige. Våra talare…

  • Serien Månadens nordiska film har kört i gång igen!

  • Undervisar du i grundskolan? Beställ gratis exemplar av HBL Junior till din skola!

  • Efter en stor förfrågan bjuder Åbo Akademi i samarbete med Nätverket Svenska nu in till språkbadsfortbildning! Fortbildningen ger deltagarna information om bl.a. språkbadets centrala principer och metoder samt fler konkreta verktyg till språkbadsundervisning. Därtill får deltagarna nätverka med andra som arbetar inom språkbad! Tidpunkt och…

  • Svenska nu firar Europeiska språkdagen!

  • Nätverket Svenska nu motiverar och inspirerar finskspråkiga barn och ungdomar att våga använda svenska. Nätverket erbjuder levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld och lyfter fram kulturupplevelsernas roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland med starka…

  • Svenska nu och Språköprojektet inbjuder till Svensk träff tisdagen den 5 september kl. 17-20. Vi träffas i Nummela på J-Club där vi över en lätt middag bekantar oss med det svenska som finns i Vichtis och funderar på hur verksamheten kan utvecklas. Tillställningen är gratis…