Nyheter

Rätt att lära sig svenska oberoende av bakgrund

Nätverket Svenska nu och Nordiska Somaliska Föreningen rf (Nordicsom) har lämnat in ett utlåtande om regeringens förslag att ändra bestämmelserna om stöd för för lärande och skolgång. Organisationerna uppger att det finns ett behov att förtydliga, precisera och förenhetliga de stödformer som eleven får, så

Svensk träff i Joensuu 23.5.2024

Språköprojektets  syfte är att främja svenskan i Finland, främst genom att stärka svenskspråkig utbildning i enspråkigt finska kommuner, dvs. på språköarna. Även om Joensuu inte är någon språkö så finns där en lång tradition av svenskspråkig verksamhet. Därför arrangerar Språköprojektet en diskussionsträff kring svensk verksamhet i

Svenska nus program hösten 2024

Nu är det bara några veckor kvar till sommaren, och Svenska nu håller på att planera höstens program och turnéer så att allt är färdigt inför det nya läsåret i augusti. Skulle du vilja ha ett Svenska nu-besök på din ort i höst? Meddela ditt