Nyheter

  • Nu är det äntligen dags för projektet Nordiska Band att köra igång igen! I Nordiska Band deltar elever från både Norge, Sverige och Finland.

  • Hösten 2016 tidigarelades den medellånga B1-svenskan till årskurs 6 i finskspråkiga grundskolor. Tidigareläggningen förverkligades genom att tänja på timresursen, så att 2 årsveckotimmar flyttades från årskurserna 7-9 till årskurs 6. Vissa kommuner har kompenserat årskurserna 7-9 med mera svenskundervisning, men så är inte fallet i…

  • Nätverket Svenska nu och Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf beställde en undersökning, där man utredde hur antalet årsveckotimmar och tidigareläggningen påverkar elevernas svenskkunskaper i olika kommuner. Forskningen utfördes av ekonomie magister Tero Kurki.

  • Mä en ikinä tuu tarviimaan ruotsia, missään! Kuulostaako tutulta? Låter det bekant? Tarvitsetko käytännön harjoitteita rohkaistaksesi oppilaita puhumaan toisella kotimaisella? Olisiko Babblauksesta hyötyä ruotsin tunnilla, och hur byggs Ordvaggan? Välkommen med på utbildningar i scenkonstnärliga metoder i språkundervisning med skådespelare Meri Anna Hulkkonen! Utbildningarna hålls…

  • Aktuellt i Sverige & Digital kompetens i skolan seminarier för lärare Rovaniemi tisdag den 30 november Kuopio onsdag den 1 december PROGRAM 12.00 Anmälan och kaffe 12.15 Välkommen 12.30 Aktuellt i Sverige, Håkan Tribell, Stockholms Handelskammare 13.15 Aktuellt i Svenska nu 13.45 Paus 14.00 Digital…

  • Nu har vi lanserat vårt nya virtuella program Äventyret Nordjobb! Fyra duktiga finskspråkiga unga vuxna besöker skolor virtuellt och berättar om sitt Nordjobbsäventyr.

  • Serien månadens nordiska film i regionerna är här igen! Serien visar filmer runtom i landet hela läsåret.