Nyheter

  • Välkommen med på digital visning i Livrustkammaren som ligger i det Kungliga slottet i Stockholm på tisdag den 6 april kl. 16.00! Livrustkammarens erfarna museipedagoger tar med er på en rundtur genom den Kungliga historien. Från Gustav Vasa till Bernadotte. Vi tittar på föremål som direkt…

  • Svenska nu och Sverigekontakt i Finland rf arrangerar ett webbinarium för högskolstuderanden den 23 november 2021.

  • Nätverket Svenska nu och Svenska folkskolans vänner (SFV) har inlett ett vänskolprojekt, där finsk- och svenskspråkiga skolor får samarbeta under läsåret 2021-2022.

  • Svenska nu samarbetar med aktörer från Sverige och Finland för att erbjuda levande möten med Sverige och svenskan i skolans värld. Vi vill lyfta fram bl.a. kulturupplevelsernas och roll och betydelse för språkinlärningen och pedagogiken. I april 2021 ordnar vi ett öppet upprop där aktörer…

  • I många regioner är lärarna och eleverna i högre stadierna tvungna att arbeta och studera på distans på grund av de nya restriktionerna. Svenska nu erbjuder flera materialhelheter som kan användas för självstudier under perioden av distansundervisningen. Här hittar du en lista över Svenska nus…

  • Nätverket Svenska nu arrangerat ett webbinarium om Åland för högskolestuderanden.

  • Nätverket Svenska nu har producerat ett material som riktar sig till alla kommunalvalskandidater. Syftet är att ge kandidaterna vägkost inför deras eventuella kommunala förtroendeuppdrag.