Nyheter

  • Svenska nu deltar i evenemanget Åladsdagen i skolan den 22 mars

  • I den nya videon får vi bekanta oss med sju nya profiler som berättar om nyttan de ha haft av att kunna svenska

  • Hanaholmens Svenska nu-nätverk konstaterar att det finns en efterfrågan på svenskkunnig arbetskraft i det finländska samhället. Företagarna i Finland utredde språkkunskapernas betydelse med en enkät till sina medlemsföretag våren 2021. Svenskan visade sig vara det klart mest använda språket efter finskan och engelskan: 44 procent…

  • Svenska nu är med i flera olika evenemang och fortbildningar för lärare också under vårterminen 2023.  Läs mer i listan nedan, anmäl dig och kom och hälsa på oss! 27-28.1, Educa, Helsingfors 30.1, Oulusta maailmalle -seminaari, Uleåborg 4.2, Opopäivät, Tavastehus 17.2, Seminarium: Svenskundervisning i finska…

  • Kolla in vårens programutbud och boka roligt skolprogram för era elever.

  • Svenska nu deltar i Educa-mässan 27-28.1.2023

  • Kouvola och Kotka är så kallade språköar, som erbjuder svenskspråkig småbarnsfostran och utbildning. Vilken betydelse har svenskan i Kymmenedalen och hur kunde samarbetet mellan olika aktörer utvecklas? Kommunförbundets Uppdrag språköar-projekt och Hanaholmens Svenska nu-nätverk arrangerar en träff om den svenskspråkiga verksamheten i Kymmenedalen onsdagen 18.1.2023…