Utvärdering

Här kan du utvärdera Svenska nus verksamhet

Vad tyckte du och eleverna om ert Svenska nu-besök? Fyll i vårt frågeformulär och hjälp oss att utveckla vår verksamhet. Observera att det finns en skild enkät för elever och lärare.

Följ med vår aktivitet

    • Vi fokuserar på tolerans, den muntliga kommunikationen och gemenskapen människor emellan. Välkomna med i vårt arbete!