Svenska nu erbjuder HBL-prenumeration för abiturienter

HBL i gåva till höstens abiturienter!

Svenska nu och Hufvudstadsbladet bjuder även i vår på en två veckor lång gåvoprenumeration på HBL till de finskspråkiga abiturienter som deltar i provet i svenska i studentskrivningarna.

Gåvoprenumerationen börjar 8.9.2017, dvs. två veckor innan det skriftliga provet i svenska. Prenumerationen är ett utmärkt sätt att förbereda sig inför de kommande studentskrivningarna. Det finns ett begränsat antal gåvoprenumerationer, så det gäller att vara snabb. De första 3000 får tidningen. Vi ber er att snarast möjligt fylla i formuläret (med elevernas tillåtelse). Uppgifterna som behövs om abiturienterna är förnamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, telefonnummer och e-post. Fyll i formuläret senast 25.8.2017 för att prenumerationerna ska börja inom utsatt tid.

Vid frågor vänligen kontakta Hufvudstadsbladets kundservice.
Tel. (09) 1253 500, e-post pren@hbl.fi