Lipponen och Kronman uppmuntrar kommunerna att erbjuda mera svenskundervisning

Ordförande för Svenska nu -nätverkets delegation Paavo Lipponen och styrgruppens ordförande Gunvor Kronman närmar sig kommunalvalskandidaterna med ett brev om svenskundervisningen. Det bifogade brevet presenterades under Svenska nu:s presskonferens i Café Köket i Helsingfors. I brevet uppmuntrar Lipponen och Kronman de blivande kommunala beslutsfattarna att erbjuda grundskoleeleverna mera svenskundervisning.

 

Verkställande direktören för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland Gunvor Kronman konstaterar att Svenska nu vill erbjuda kommunalvalskandidaterna verktyg i den pågående språkdebatten.

  • Språkförsök och aktuella kampanjer om avskaffande av den obligatoriska svenskundervisningen väcker debatt inför kommunalvalet. Svenska nu vill för sin del föra fram att individen har nytta av svenskkunskaper med tanke på karriärmöjligheter, fortsatta studier och allmänbildningen, säger Kronman.

 

Paavo Lipponen och Gunvor Kronman betonar i sitt brev att man inte får stänga dörrar för unga till arbetslivet.

  • ”Med tanke på jämlikheten är det viktigt att alla grundskoleelever ges samma förutsättningar till bildning. Unga rör sig mycket på grund av arbete eller studier. Det är viktigt att man inte fråntar någon möjligheten och rätten att lära sig landets båda nationalspråk. Språkkunniga finländska ungdomar har även möjlighet att studera vid andra nordiska universitet och yrkeshögskolor till examensnivå.”

 

Svenska nu förmedlar svensk ungdomskultur och möten med det svenska språket inom Finland och uppmuntrar ungdomar till att använda svenskan genom positiva förebilder. Svenska nu ser som sin roll att komplettera svenskundervisningen och lärarfortbildningen. Svenska nu vill gynna flerspråkigheten, synliggöra tvåspråkigheten och engagera sig i frågor som har att göra med språkkunskapernas betydelse i samhället.

Kirje kunnallisvaaliehdokkaille Svenskanuäs