Nätverket Svenska nus skolbesök – Pro gradu -avhandling

I år fyller nätverket Svenska nu tio år, och för att fira jubileumsåret har Piia Suomalainen skrivit sin pro gradu-avhandling om Svenska nu:s verksamhet. I avhandlingen granskar Piia Suomalainen skolbesök som Svenska nu arrangerar och deras påverkan på de finskspråkiga gymnasisterna. Suomalainen presenterar också några konkreta förbättringsförslag till verksamheten i slutet av avhandlingen.

Avhandlingen kombinerar teorier inom kommunikativ språkundervisning och motivation. Suomalainen har velat ta reda på om gästernas lektioner uppmuntrar eleverna att använda svenska, eftersom det är ett av Svenska nu:s viktigaste mål. Dessutom har hon velat undersöka om eleverna känner sig motiverade under skolbesöken och om gästernas lektioner ökar deras motivation för svenskstudier. Suomalainen har också frågat svensklärarna om deras åsikter om skolbesöken.

Forskningsmaterialet har Suomalainen samlat in genom att besöka tre gymnasier som hade bokat en gäst via Svenska nu. Suomalainen deltog i lektionerna som observatör och intervjuade både eleverna och lärarna efteråt. Artisterna, vars föreläsningar observerades, var radioprogramledaren Erkki Kuronen, ekonomistuderanden Kenneth Nilsson och serietecknaren Petra Bergström.

Gradu PP-presentation
Piia Suomalainen: Nätverket Svenska nus skolbesök – Pro gradu 2017

På bilderna sett från vänster; Erkki Kuronen, Kenneth Nilsson och Petra Bergström