Dream Academy Norden

>Dream Academy Norden
 
är ett projekt inom Hanaholmen och nätverket Svenska nu, med målsättningen att inspirera ungdomar till ökade språkkunskaper genom att de tillsammans med professionella musiker får skapa egen popmusik. Läsåret 2017-2018 är den tredje säsongen av Dream Academy Norden. Säsong 2 dokumenterades för nordisk television. Under projektet  samarbetar gymnasier och elever i tre nordiska länder. Projektet bygger en mångsidig temahelhet som kan användas i skolorna i olika ämnen. Dream Academy Norden är delfinansierat via det nordiska stödprogrammet Nordplus.
 
Det nuvarande konceptet är en vidare utveckling av det nationella projektet Dream Academy (2012-2015), då finska gymnasiestuderande har fått producera egna poplåtar på svenska tillsammans med musikproffs. Workshopparna är ledda av artisten/låtskrivaren Fredrik Furu och musikern/producenten Jimmy Westerlund.
 
Grundidé och pedagogiska målFoto: Lars Kastilan
 
Grundtanken inom Dream Academy Norden har varit att låta finska elever använda svenskan på ett nytt, intressant sätt och ge nordiska elever en insyn i finsk kultur och nya kontakter. Konceptet har visat sig vara lyckat, i och med att det är lätt att gå in i popmusikens värld, där text och musik hör ihop. Eleverna får en positiv känsla av framgång när de bearbetar sina egna låtar tillsammans med fullfjädrade musikproffs. Då ökar också intresset att lära sig mer.
 
Foto: Lars Kastilan
 
Projektet gynnar utvecklandet av nya pedagogiska metoder i skolan. De olika delarna i projektet gynnar språkinlärningen och genom kontakterna som skapas i projektet förstärks språkkunskapernas betydelse. Att aktivt producera egen text och musik ökar den egna kreativiteten och uppmuntrar eleverna att våga använda och ökar kännedomen om de nordiska språken.
 
Under läsåret 2016-2017 deltog sex skolor, och elever från dem alla medverkar i videomaterialet

  • Vaskivuoren lukio, Vanda (Vantaa)
  • Gymnasieskolan Spyken, Lund
  • Puolalanmäen lukio, Åbo (Turku)
  • Academy of Music and Business, Tingsryd, Småland
  • Musikgymnasiet i Kaustby (Kaustinen)
  • Nordahl Grieg videregående skole, Bergen

Videomaterialet finns att se här: 
 
Dream Academy Norden, vad? 
 
Dream Academy Norden, Vem?
 
Dream Academy Norden: Nordiskt samarbete 
 
Foto: Lars Kastilan