Svenska nu kommer att erbjuda program till studerande inom vårdbranschen

Hej svensklärare vid yrkesinstitut och yrkeshögskolor!  

Nätverket Svenska nu har erbjudit program till skolorna som stöd till svenskundervisningen i över tio år. Nu har vi ett intresse att göra en satsning på den yrkesinriktade utbildningen och särskilt vårdbranschen. Vi har inlett ett samarbete med Röda Korset för att erbjuda 90 minuters workshoppar på svenska avgiftsfritt till vårdutbildningar. Eleverna får bl.a. öva sig i hur de klarar sig på svenska i simulerade olyckssituationer och andra situationer med direkt patientkontakt. I workshopparna ingår också små förhandsuppgifter och målet är att ge en motiverande språkupplevelse med stark anknytning till yrkeskunnande. Vi kommer att erbjuda workshopparna till vårdutbildningar i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten under september-oktober 2018. Vi hoppas att skolan bokar åtminstone två workshoppar per dag. Programmet lanseras och bokningen öppnas i augusti 2018, men vänligen beakta detta redan nu inför planeringen av höstterminen.
 
Svenska nu & Röda Korset Finland