Kulturturen i huvudstadsregionen: Amos Rex på svenska

Kulturturen är en del av Svenska nu-nätverkets satsning i huvudstadsregionen åren 2019-2021. I satsningen ingår även lärarfortbildning, naturskoldagar och nordisk matkultur. Svenska nu erbjuder skolor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla gratis kulturbesök.
 

Kulturturens besök hösten 2019

AMOS REX PÅ SVENSKA
 
Vi erbjudet språkbadselever och elever i finska skolor möjligheten att besöka Amos Rex på svenska hösten 2019. Det finns ett begränsat antal platser. Boka platser åt dig och dina elever via vår bokningsblankett