Slutför reformen av B1-svenskan

Svenska nu anser att det är naturligt och pedagogiskt motiverat att eleverna numera börjar läsa medellång svenska (B1-svenska) i årskurs sex. Med tanke på språkstigen är det dock problematiskt att årskurserna 7-9 gick miste om två årsveckotimmar svenskundervisning i samband med reformen. Det man vann med tidigareläggningen förlorade man i avbruten språkstig.

 

Under de senaste 40 åren har svenskundervisningens timresurser halverats. Det är dags att byta riktning och stärka skolsvenskan för att värna om tillräckliga kunskaper i språket.

 

Läs förslaget på svenska och på finska.