Svenska nu erbjuder en gratis mall för diplom

Vill du uppmärksamma dina elever som varit speciellt duktiga under vårterminen och studerat flitigt? Kanske har du elever som varit aktiva under timmarna och vågat prata svenska under lektionen? Kanske finns det elever i din klass som visat kämpeglädje och som skapat positiv anda i klassrummet? Svenska nu erbjuder en gratis mall för diplom som kan laddas ner och skrivas ut här!