Sverigepaket 2020

Nätverket Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för finländska högskolestuderande.

 

Årets Sverigepaket arrangeras virtuellt torsdagen 19.11.2020 kl. 13.00-15.00 på plattformen Zoom. Det övergripande temat för årets Sverigepaket är klimatsmart framtid. Verkställande direktör Maria Wetterstrand, marknadsföringskonsult Jennifer Sandström och företagare och influencer Cecilia Lassfolk berättar om ämnet ur olika perspektiv.

 

Ladda ner programmet här

 

Instruktioner till lärare

 

Anmäl dig till Sverigepaket 2020 och be dina studeranden göra det via länken.

 

Programmet är uppbyggt så att efter varje anförande samlas studeranden i egna grupper i 10 min för att fundera på frågor till talaren. Det är din uppgift som lärare att ordna ett virtuellt rum där din grupp kan samlas och leda diskussionen.

 

Efter varje gruppdiskussion återgår deltagarna till huvudevenemanget i Zoom. Grupperna ställer sina frågor i chatten och talaren besvarar en del av dem muntligt. Eftersom vi har tre gästföreläsare, blir det tre gruppdiskussioner.

 

Det kan vara bra att studeranden själv funderar på frågor till talarna i förväg. Vi har skapat ett förhandsmaterial med uppgifter som du kan bekanta dig med genom att klicka på länken.

Mera information: Projektchef Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi