Virtuell föreläsning med Victoria Rixer

Nytt i programutbudet för gymnasier runt om i landet!

 

Författaren Victoria Rixer turnerar virtuellt vecka 47 (16-20.11) med sin virtuella föreläsning.

 

Med utgångspunkt i sin bok och familjens minnen berör hennes föreläsning frågor relaterade till sverigefinsk identitet, klass, språk och minoritetspolitik. Sveriges och Finlands gemensamma historia ställs i relation till den personliga historien.

 

Föreläsningen uppmuntrar eleverna att själva reflektera över sina liv och familjeberättelser, och banar väg för samtal om historiska skeenden och samhällsstrukturer.