Skolsvenskan debatteras på Hanaholmen

Svenska nu-nätverkets delegation sammanträder till sitt årliga möte måndagen den 2 november 2020 kl. 12.30-14.30 på Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland (auditoriet).

 

Delegationsordförande Paavo Lipponen lägger ut texten i sitt öppningsanförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson redogör för nationalspråkstrategin. Hanaholmens VD Gunvor Kronman presenterar aktuellt inom Svenska nu.

 

Evenemanget avslutas med ett intressant samtal om majoritetsbefolkningens inställning till svenska språket. Som debattörer märks universitetsforskare Staffan Himmelroos, riksdagsledamot Katri Kulmuni, svensklärare Katja Kurki och ordförande för Svenska Kulturfonden i Björneborg Erik Rosenlew.