Svenska nu stöder svenskundervisningen

I sin insändare till HBL (24.11) efterlyste filosofie magister Rafael Hellsten att den svenskspråkiga kulturen ska göras känd i finskspråkiga skolor. Hellsten är ute i ett angeläget ärende och jag vill utnyttja detta tillfälle för att informera om Svenska nu-nätverkets verksamhet.

 

Svenska nu stöder svenskundervisningen i finskspråkiga skolor uttryckligen genom att introducera eleverna till den svenskspråkiga kulturen i både Finland och Sverige. Vi erbjuder skolorna överraskande svenskspråkiga program som motiverar eleverna att använda den svenska de kan. I programutbudet ingår allt från workshops och föreläsningar till teater- och musikföreställningar. Utgångspunkten i Svenska nu:s verksamhetsfilosofi är att kulturen erbjuder en intressant ingång till svenska språket och vi har belägg på att metoden fungerar.

 

År 2019 nådde Svenska nu drygt 78 000 elever och lärare i hela landet. Nätverket genomförde 790 workshoppar och lektioner samt 294 föreställningar, och 376 skolor medverkade i dem. Skolorna erbjöds 30 olika program år 2019, varav nio var nya program. Sju nya läromaterial utvecklades under verksamhetsåret: bl.a. Språkliga smakbitar för lågstadieundervisningen och ett videobaserat material om författaren Minna Canth.

 

År 2020 har Svenska nu utvecklat såväl videoserier för distansundervisningen som virtuella program för de exceptionella förhållanden som råder i närundervisningen. Utvecklingsarbetet har resulterat i tolv virtuella program som finskspråkiga skolor i hela landet kan boka avgiftsfritt. Eleverna har bland annat möjlighet att besöka de kända svenska besöksmålen Skansens utomhusmuseum och Kolmårdens djurpark virtuellt under ledning av zoo-pedagoger.

 

Nyckeln till ett bättre språkklimat i Finland är att den finskspråkiga befolkningens kunskaper i svenska blir bättre. Svenska nu bidrar genom att erbjuda eleverna levande möten med svenska språket i skolans värld.

 

Mikael Hiltunen, projektchef

Nätverket Svenska nu/ Hanaholmen

 

Texten publicerades i Hufvudstadsbladet 26.11.2020