Flerspråkighet som resurs i Varkaus 14.12.2020

Nätverket Svenska nu arrangerade ett lunchseminarium för lokala beslutsfattare i Varkaus 14.12.2020 på Varkaus Klubben.

 

Inledningsvis berättade ordförande för Vänföreningen för Varkaus Svenska Skola Nea Ikonen om den svenska skolans historia, bakgrunden till att skolan lades ner och planerna om en ny svensk privat skola. Efter det fördes en livlig diskussion. I paneldebatten medverkade vice ordförande för Varkaus stadsstyrelse Kati Hynninen (Saml) samt fullmäktigeledamöterna Jaakko Ikonen (Sdp) och Jorma Tanninen (Sannf). Hynninen försvarade nedläggningen av skolan med motiveringen att elevunderlaget var otillräckligt och med att kostnaderna var allt för höga. Hon fick mothugg av Ikonen som argumenterade att inbesparingen var obetydlig. Tanninen höll med Ikonen och sade att den svenska skolan ökar stadens attraktionskraft och han betonade att Sannfinländarna röstade mot nedläggningen.

 

Det rådde emellertid en bred samstämmighet om att en privat svensk skola skulle vara välkommen i Varkaus och att det kunde innebära en ny start för samarbetet med staden.

 

“Yksityinen ruotsinkielinen koulu suunnittelilla Varkauteen” (Sykkeessä 14.12.2020)