Sverigepaket 2021

Webbinarium tisdagen 23.11.2021 kl. 13.00-15.00 i Zoom.

Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för högskolestuderanden. Evenemanget kallas Sverigepaket och temat för årets evenemang är “Arbete och yrken i förändring”.

 

Tobias Porserud är direktör för AppJobs institutet och hans inledning har rubriken “Arbetsmarknaden i förändring”. Vilka faktorer driver förändring på arbetsmarknaden, vilka nya jobb skapas och vilka försvinner och hur ska förändringen hanteras?

 

Marie Nordström är studie- och karriärvägledare på Stockholms universitet. Hennes anförande har fokus på individnivå: vilka kompetenser behövs på arbetsmarknaden? Vilken betydelse har goda språkkunskaper i sammanhanget?

Instruktioner till lärare

 

Anmäl dig till Sverigepaket 2021 och be dina studeranden göra det via länken.

 

Programmet är uppbyggt så att efter varje anförande indelar vi studeranden i blandade grupper (break out rooms) för att fundera på frågor till talaren. Gruppsamtalen räcker 10 minuter.

 

Efter varje gruppdiskussion får grupperna ställa sina frågor i chatten och talaren besvarar en del av dem muntligt. Eftersom vi har två gästföreläsare, blir det två gruppdiskussioner.

 

Det kan vara bra att studeranden själv funderar på frågor till talarna i förväg. Vi har skapat ett förhandsmaterial med uppgifter som du kan bekanta dig med genom att klicka på länken.

 

Mera information: Projektchef Mikael Hiltunen, mikael.hiltunen(at)hanaholmen.fi