Sverigepaket 2021

Webbinarium tisdagen 23.11.2021 kl. 13.00-15.00 i Zoom.

Svenska nu och Sverigekontakt i Finland arrangerar årligen en informationsdag om Sverige för högskolestuderanden. Evenemanget kallas Sverigepaket och temat för årets evenemang är “Arbete och yrken i förändring”.

 

Tobias Porserud är direktör för AppJobs institutet och hans inledning har rubriken “Arbetsmarknaden i förändring”. Vilka faktorer driver förändring på arbetsmarknaden, vilka nya jobb skapas och vilka försvinner och hur ska förändringen hanteras?

 

Marie Nordström är studie- och karriärvägledare på Stockholms universitet. Hennes anförande har fokus på individnivå: vilka kompetenser behövs på arbetsmarknaden? Vilken betydelse har goda språkkunskaper i sammanhanget?