Om normer, grupptryck och tillhörighet: Andreas Jonssons videoserie

Andreas Jonsson är en av Sveriges främsta talare inom social hållbarhet och självinsikt. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör mobbning, diskriminering och kränkning. Detta material har tagits fram i syfte att på lättförståelig svenska få prata om normer, grupptryck och tillhörighet.

 

Förberedelser

Läraren: Läs lärarhandledningen Aktivt arbete med normkritik i pedagogisk verksamhet (pdf)

Elever: Läs en kort berättelse Vem bestämmer vem du är? (pdf)

Lektionen
Den virtuella föreläsningen har indelats i fem avsnitt som kan ses på Youtube. Till varje avsnitt finns korta anvisningar.
 
Ni kan välja vilka delar av föreläsningen ni arbetar med. Börja med avsnitt 1 (Vad händer när bollen inte är rund?). Om ni har tid att fördjupa behandlingen av temat fortsätt med följande valfria avsnitt (2-4).
Avsluta med avsnitt 5 där Andreas berättar om uppgiften.
 
DEl 1: Vad händer när bollen inte är rund?
 
Del 2: Andreas brev

Se videon (Youtube) | Öppna anvisningarna (pdf)

 

Del 3: Du är huvudnumret

Se videon (Youtube) | Öppna anvisningarna (pdf)

 

Del 4: Reaktioner till Andreas brev

Se videon (Youtube) | Öppna anvisningarna (pdf)

 

Del 5: Andreas ger uppgiften

Se videon (Youtube) | Öppna anvisningarna (pdf)

Om du vill ladda ner Andreas virtuella föreläsning i sin helhet logga in på andreasjonsson.nu/svenskanu/. Lösenord: changemaker
Uppgiften

Se videon (Del 5) där Andreas berättar om uppgiften. Välj sedan ett av nedanstående alternativen.

 

  • Det positiva kortet: eleverna kommer få skriva minst tre saker som de tycker om hos sig själva på ett vykort eller papper, helst på svenska. Vykortet stoppas sedan i ett kuvert och eleven tar med det sig hem som en påminnelse om vad hen fått vara en del utav under dagens lektionspass.

 

  • Brevet till framtiden: För de klasser där språkkunskapen finns kan eleverna istället göra uppgiften “brevet till framtiden”. Dels är det en utmaning i sig att se till sina positiva sidor i livet (något vi alltid måste jobba på), och dels att göra uppgiften på svenska.
Extramaterial för elever

Ni kan fortsätta att jobba med två fördjupningspass med tillhörande handledning inom grupptilhörighet, normer och utanförskap. Workshopspassen kan grupp- och individanpassas och tar mellan 20-50 minuter att genomföra.

Extramaterial för lärare

Andreas portal (lösenord: changemaker) finns det en extra föreläsning för personalen (ca 45 min).

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.