Mitt Finland är ditt

Mitt Finland är ditt -övningen är en videobaserad övning som tagits fram för att uppmärksamma Finlands 100-årsjubileum. Programmet har skapats av Svenska nu till de finska skolorna för att genomföras i svenskundervisningen under jubileumsåret.

Uppgiften baserar sig på en video, som ses tillsammans i klassrummet. Syftet är att ge eleven en möjlighet att reflektera över sin identitet och dess mångfald inom ramen för en större helhet, var och ens gemensamma Finland. I uppgiften används svenska i enlighet med den nivå som gruppen har, och därmed passar den elever med varierande språkfärdigheter.

Lärarmanual på svenska

Lärarmanual på finska

Mitt Finland är ditt -video

 

Videons repliker finns också som textversion. Med hjälp av replikerna kan du t.ex. göra en egen ordlista till din undervisning.

Repliker

 


TEEMAT: , , , ,