Språkliga smakbitar

Idéer och inspiration till lågstadiets svenskundervisning och språkduschar i förskolor och daghem.

Bekanta er med svenska tillsammans med kaninen Kalle och ekorren Ella!

Svenska nu har bearbetat ett avgiftsfritt materialpaket för språkundervisningen i årskurserna 1-2 och som kan även användas i språkduschar i daghem och förskolor. Materialet innehåller sammanlagt 10 temahelheter varav alla kan antingen användas skilt eller kombineras till en större helhet. Varje kapitel innehåller en bild med en kort text, tips för undervisning, lekar och lektionsaktiviteter samt färdiga kopieringsunderlag och en kort ordlista. Allt material får fritt kopieras och användas i undervisningsändamål.

 

Ladda ner hela materialet här: Språkliga smakbitar

 

Ladda ner kapitlena skilt:

1. Hej på dig
2. Räkna
3. Djur
4. Färger
5. Kläder
6. Mat
7. Kroppsdelar
8. Familj
9. Veckodagar
10. Jul

 


Materialet har producerats med stöd av Svenska litteratursällskapet i Finland.


TEEMAT: , ,