Lär er svenska ute!

Svenska nu och Natur och Miljö rf har producerat flera övningar som kombinerar svenskundervisning och utomhuspedagogik. Materialen är lätta att skriva ut, laminera och använda i skolans närmiljö.

Här nedan presenteras några övningar, för flera tips kolla in NATURligtvis – ute på svenska, Svenska i naturen och Språkbad i naturen.

Katso ohjeet suomeksi (päivitetään pian).

 

Fotoutmaningen

Öva er prepositioner i små grupper eller parvis i skolans närmiljö. Grupper/par tar beskrivande bilder om olika prepositioner med den egna kameran eller mobilen. (T.ex. Maria står på en sten. Ilona sitter bakom ett träd.) När eleverna är klara kan grupperna jämföra sina bilder med varandra.
Material: kort med prepositioner (pdf).

 

Motsatsord

Öva er adjektiv i små grupper eller parvis i skolans närmiljö.  Varje grupp får en låda eller t.ex. en äggkartong samt ett eller flera kort med motsatspar. Grupper samlar i lådor naturföremål som passar in på adjektiven. När eleverna är klara kan två grupper jämföra sina föremål och försöka gissa vilka adjektiv den andra gruppen hade.
Material: lådor (eller äggkartong), kort med motsatspar (pdf).

 

Ordrace

Öva er ordklasser. Eleverna delas in i lag. Varje lag får tre burkar märkta med ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. En bit framför varje lag finns ordkort utspridda på marken. En elev i varje lag springer fram och tar ett kort (ur egna kort) och springer sedan till burkarna och lägger kortet i en burk med rätt ordklass. Sedan växlar de till nästa person i laget. Stafetten håller på så länge det finns ordkort kvar. När alla kort är slut kollar man orden i burkarna. Flest rätt ord vinner.
Material: burkar, ordkort (pdf)

 

Bingo

Med naturföremål: Eleverna övar sig naturord i små grupper. Varje grupp får var sin bingobricka med naturord på svenska och en liten låda att samla föremålen i. Vilken grupp får först bingo? Två rader? Vem får hela brickan full?
Material: En bingobricka och en låda per varje grupp.

Med sinnen: Eleverna övar sig att upptäcka naturen i små grupper/parvis. Varje grupp/par får var sin bingobricka. De ska sätta kryss i de rutor som passar ihop med deras upplevelser. Den grupp som först samlat fyra kryss i rad vågrätt eller diagonalt får bingo. Vem får två rader? Får någon hela brickan full?
Material: bingobricka vår eller bingobricka höst

 

Kull/tafatt – lek kull ute på ett lekområde

Med frågor: Det behövs 3-5 stycken kullare beroende på gruppstorlek. När man blir fast stannar man upp och räcker upp handen. Man kan rädda genom att gå och ställa en fråga på svenska åt den som blivit fast (t.ex. vad heter du, var bor du, hur gammal är du, hur mår du, vilka är dina hemspråk?). Den som räddas måste svara på frågan med en hel mening för att få springa vidare.
Material: lagband till kullare

Vad gör jag? – öva er verb: Leken börjar med att deltagarna (inte kullare som är 3-5 st) får var sitt kort med ett verb. Om man blir fast stannar man upp och visar med ställning eller rörelse sitt verb (på plats). Man kan locka till sig räddare genom att ropa: ”Vad gör jag?” När någon svarar rätt på frågan blir man räddad och får gå och byta ut sitt kort hos läraren. En enklare variant är att den som räddar frågar: ”Vad gör du?” och den som blivit fast svarar ”Jag hoppar.”
Material: Kort med 10-15 olika verb, lagband till kullare

 

Snacka om väder

Elever får öva sig på småprat samt att uttrycka sig om väder. Elever tilldelas olika slags kort med meningar kring väder. De rör sig fritt på området och när de möter varandra ska de läsa upp sina meningar. Elever kan byta kort sinsemellan och söka vidare sig till ett nytt par. Detta upprepas så länge man vill.
Material: Kort med meningar kring väder

 

Kalle Kaos / Från A till Ö

Kalle Kaos: Läraren har hängt 36 ordkort i naturen. Eleverna delas in i lag. Varje lag kastar tärningen och börjar leta efter kortet med den siffra de fått (t.ex. 2). När de hittar kortet memorerar de ordet och springer till läraren som ger elever en uppgift från facitbrickan. Sedan kastar lagen tärningen igen och adderar den nya siffran (t.ex. 5) till den förra siffran (2) för att få en siffra som de ska leta efter (7). Detta upprepas så länge det finns kort kvar.
Material: ordkort och facitbricka, tärningar (en/grupp).

Från A till Ö: Läraren har hängt 29 ordkort i naturen. Eleverna delas in i lag. När eleverna kastar tärningen tar de lika många steg på alfabetsplanen (t.ex. 3 = C) och börjar leta efter den bokstaven. När de hittar kortet memorerar de ordet och springer till läraren som ger elever en uppgift från facitbrickan. Sedan kastar laget tärningen igen och adderar den nya siffran (t.ex. 4) till den förra siffran (3 = C) för att få en bokstav som de ska leta efter (7 = G). Detta upprepas så länge det finns kort kvar.
Material: ordkort, alfabetsplan, facitbricka, tärningar