Lär er svenska ute!

Svenska nu och Natur och Miljö rf har producerat flera övningar som kombinerar svenskundervisning och utomhuspedagogik. Materialen är lätta att skriva ut, laminera och använda i skolans närmiljö.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.