Svenska i naturen

Svenska i naturen är ett samarbete mellan Svenska nu och Natur och Miljö r.f. Vårt mål är att göra svenskan konkret och rolig för eleverna, samt inspirera lärare att använda närmiljön i språkundervisningen.

 • Eleverna får användning för den svenska de redan kan.
 • De möter också nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag.
 • Eleverna får öva sig på sina samarbetsfärdigheter för att lösa kluriga uppdrag.

Övningarna är lätta att printa ut, laminera och använda i närskogarna. Ge dina elever en chans att träna svenska under en fartylld utedag i närmiljön!

övningar för nybörjare

 1. Hej på dig! (hälsningsfraser)
 2. Fotoutmaningen (prepositioner)
 3. Rörelsetrail (prepositioner)
 4. Motsatsord (adjektiv)
 5. Hårt eller mjukt? (adjektiv)
 6. Vad gör du? (verb)

7. Bingo med naturföremål (naturord)

8.. Kalle Kaos (36-lek – naturord, verb m.m.)

9. Från A till Ö (36-lek – naturord, verb m.m.)

10. Ordfångaren (substantiv – hem)

11. Ordrace (substantiv, adjektiv, verb)

12. Tips på övriga utomhuslekar

övningar för språkbadselever och längre hunna elever

Eleverna får lära sig både om och i naturen genom fartfyllda lekar och praktiska övningar! De får fundera över väder och naturen omkring sig. 

 1. Snacka om väder – eleverna får öva sig på småprat samt att uttrycka sig om väder
 2. Sinnesbingo vår – eleverna övar sig på att upptäcka naturen omkring sig
 3. Sinnesbingo höst – eleverna övar sig på att upptäcka naturen omkring sig
 4. Naturguiden – eleverna får beskriva och berätta om sin omgivning
 5. Väderkort – eleverna övar sig på vädersymboler och väderrelaterade begrepp

Undervisningsmaterialet Svenska i naturen är producerat av Natur och Miljö rf:s naturskolor Naturskolan Uttern och Kvarkens naturskola.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.