Minna Canth läromedel

För att fira Minna Canth som fyller 175 år 2019 har Svenska nu producerat ett läroplansanpassat ämnesintegrerande läromedel om författaren Minna Canth. Läromedlet riktar sig till den finskspråkiga gymnasieundervisningen och kan även användas i undervisningen på högstadiet. Materialet passar till exempel ihop med kurserna RUA2, RUA4, RUB12 och RUB14 i gymnasiet.

Materialet belyser betydelsen av Minna Canth som en aktiv tvåspråkig brobyggare mellan det finska och svenska språket och lyfter fram hennes arv. Utöver att Minna Canth är en berömd författare var hon en teaterförnyare, företagare, samhällspåverkare och främjare av jämställdhet och flickors utbildning. Materialet presenterar i bild, text och videor olika sidor av Minna Canth och drar paralleller till dagens samhälle i enlighet med Minna Canth-sällskapets kampanj ”Mitä Minna tekisi – vad skulle Minna göra?”. Läromaterialet är tillgängligt på en skild webbsida.

Lärarhandledning

 

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.