Veckans tips v.34

Lär er känna varandra

 

Skolan har börjat med gamla och nya vänner! Med dessa övningar kan ni lära känna varandra och öva på hur man hälsar och presenterar sig själv på svenska. Veckans tips är tagen ur materialet Språkberikad undervisning, kapitel 1.

 

a) Namnring – Eleverna sätter sig i en ring tillsammans med läraren. Läraren har en boll (eller motsvarande) i sina händer och börjar: Jag heter … Vad heter du? och ger bollen till eleven bredvid. Eleven svarar och frågar på samma sätt och ger bollen till den nästa. Fortsätt tills bollen har gått runt och börja om med snabbare takt (läraren kan ta tid för varje rund). Skriv fraserna på tavlan om det behövs. Du kan också skriva ut pratbubblor med hälsningsfraser på plugganu.fi och visa dem med en dokumentkamera.

 

b) Hälsningslek – Eleverna och läraren kommer på olika gester eller rörelser som betecknar olika hälsningar, t.ex. god natt! = gäspar, hej! =vinkar… Därefter börjar läraren slumpmässigt säga hälsningarna och eleverna gör den gest eller rörelse som motsvarar hälsningen.

 

c) Kompisbingo – Eleverna får ett papper med bingorutor som innehåller olika slags påståenden (ni kan också välja att skriva egna). Läraren går igenom innehållet så att alla förstår vad det står i rutorna. Eleverna rör sig runt i klassrummet tills de hittar någon som passar i påståendet och skriver personens namn i rutan. Den som först fått namn på alla rutor vinner.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.