Veckans tips v.44

Färger

Träna färger med roliga lekar och uppgifter!  Före aktiviteterna kan man repetera färgerna med hjälp av bildkort. Ni kan också lyssna på hur färgerna heter på svenska.

 

a) Lek: Färgväggen – En av eleverna ställer sig vid väggen med ryggen mot de andra vilka i sin tur står på andra sidan av klassrummet. Ni kan använda olika slags räkneramsor för att komma överens om vem som börjar med att stå mot väggen. Den som står vid väggen säger en färg och ett antal steg, t.ex. ”blå, fyra steg”. Då får alla med blått i sina kläder ta fyra steg framåt. Leken fortsätter ända tills någon är så nära väggen att hen kan röra vid väggen. Den som hinner först till väggen får ge instruktioner på nästa rund.

 

b) Läraren delar ut färgpennor och en färdig bild (alternativ 1, alternativ 2) som eleverna kommer att färglägga. Därefter ger läraren instruktioner om vilken färg och vilket nummer som hör ihop: ”Nummer ett grön, nummer två röd…” Läraren kan också fråga eleverna: ”Maija, vilken färg ska vi ha på nummer två?” Eleverna kan jämföra sina bilder med varandra.

 

c) Lek: Kungen befaller – Läraren ger instruktionerna: ”Den som har blått/gult/grönt/svart på sig…, klappar händerna/ hoppar/vinkar/stampar med fötterna…” Kom ihåg att visa hur man klappar, hoppar, vinkar osv.

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.