Veckans tips v.47 / 2021

Skall du göra ett företagsbesök med dina elever? Använd Svenska nus lärarhandledning för företagsbesök som hjälp!

Svenska nu har utarbetat en lärarhandledning som är avsedd som stöd för lärare som planerar ett företagsbesök för sina studerande. Företagsbesöket samt uppgifter som presenteras i materialet ger studerande möjligheter att bekanta sig med arbetsliv på svenska samt med nordiskt samarbete, nordiska organisationer eller företag som arbetsgivare.

I materialet ingår

  • tips för läraren för hur man kommer igång med besöket
  • förslag på övningar och aktiviteter som kan göras i anslutning till företagsbesöket.
Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.