Skansen virtuellt: Djuren på Skansen

Skansen virtuellt: Djuren på Skansen

När:
Våren 2021, vardagar kl. 9.00-10.45

Årskurs:
7-9, gymnasiet, a-svenska och språkbad på lågstadiet

Tid:
lektionssamtal ca 30 minuter

Lokal:
Teams eller Google Meet

Gruppstorlek:
en grupp

Instruktioner för bokning

Skicka in din bokningsförfrågan minst en vecka i förväg. I första hand erbjuds tider mellan 9.00 och 10.45 (finsk tid).

Boka in ett videosamtal mellan din klass och Skansen, världens äldsta friluftsmuseum med djurpark!

Träffa Skansens zoopedagog som har erfarenhet av att träffa elever virtuellt och kan anpassa sitt program till olika åldrar. Du som lärare har också en aktiv roll under den virtuella träffen.

Ni kan välja mellan olika teman för lektionssamtalet:

Rekommenderas för lågstadieelever:

  • Djuren på bondgården: Vi hälsar på i Skånegården på bondgårdsdjuren samt tittar på de olika morgonsysslor man gör där. Vi lär oss namnet på olika djur samt pratar om vilka produkter vi får från olika djur. FÖRHANDSMATERIAL till Djuren på Bondgården.

Rekommenderas för högstadieelever:

  • Djuren och årstiderna: I Sverige (och Finland) varierar klimatet kraftigt. Vi lär oss hur olika vilda djur har anpassat sig till detta och utvecklat olika strategier för att överleva i en varierande miljö. FÖRHANDSMATERIAL till Djuren och årstiderna.

Rekommenderas för gymnasister:

  • Bevarandearbete på Skansen: I moderna djurparker visar man bara inte upp djur utan man tar bedriver också ett bevarandearbete för utsatta arter. På Skansen arbetar vi med visenter (europeisk bison), berguv och vitryggig hackspett. Lektionen kan handla om vad som gjort arterna utrotningshotade (mänsklig påverkan och ekologiska samband) samt hur de kan hjälpas ur sin utsatthet idag. FÖRHANDSMATERIAL till Bevarandearbete på Skansen.