Djuren på Skansen

Djuren på Skansen

När:
Våren 2024

Årskurs:
Lågstadiet, Högstadiet, Gymnasiet

Årskurs:
7-9, gymnasiet, a-svenska och språkbad på lågstadiet

Tid:
lektionssamtal ca 30-45 minuter

Lokal:
Teams eller Google Meet

Gruppstorlek:
en grupp

Turnétider:

Enligt önskemål (ange tiden i finsk tid)

Instruktioner för bokning

Skicka in din bokningsförfrågan minst en vecka i förväg.

Boka in ett videosamtal mellan din klass och Skansen, världens äldsta friluftsmuseum med djurpark!

Träffa Skansens zoopedagog som har erfarenhet av att träffa elever virtuellt och kan anpassa sitt program till olika åldrar. Du som lärare har också en aktiv roll under den virtuella träffen.

 

Ni kan välja mellan olika teman för lektionssamtalet:
 • Vad är grejen med Östersjön? – Dyk ner i Östersjön och besök Baltic Sea Science center. Här tittar vi på de delar som är så speciella för Östersjön. Vi bekantar oss med vanliga Östersjöarter och lär oss mer om vad som gör Östersjön så unikt. Passar grundskola och gymnasiet. Tid 30-45min. Läs mer på  Koll på Östersjön | Skansen.se
 • Djuren på bondgården: Häng med till Skånegården där vi besöker de olika djur som bor här. Vi släpper ut hönsen och besöker deras reden. Säger hej till grisarna, undersöker kornas långa tungor och pratar om varför man har djur på en bondgård och vad vi människor får från de olika djuren. Vi fokuserar på begrepp som näringskedja, kretslopp, växtätare, idisslare, fåglar, däggdjur. Passar för grundskola och gymnasiet. Tid 30-45min. Läs mer på Djuren på bondgården | Skansen.se

Ni ska träffa Skansens zoopedagog Martin virtuellt. Ni kommer att besöka Skånegården på
Skansen med honom och tala om olika djur och vad de producerar.

Tala om Skansen med dina elever. Kanske har några av elever besökt Skansen när de har varit i Stockholm. Be dem berätta om sina erfarenheter. Vad minns de av besöket? Om de inte har varit på Skansen har de någon uppfattning om vad det finns på Skansen? Eller kanske har de besökt någon annan bondgård?

 • Bekanta er med Skansens hemsidor (skansen.se). Vad allt finns det på Skansen?
 • Läs texten Skansen – världens äldsta friluftsmuseum i sin helhet eller välj lämpliga delar.
 • Ni kan öva er på vad olika djur heter med till exempel:
 • Diskutera: Vilka djur tror ni att det finns på Skansens gård? Samla elevernas förslag och gissningar till en lista och kolla sedan på Skansens hemsidor om ni hade rätt.
 • På basis av det som ni läst och sett på Skansens hemsidor fundera på frågor till Martin. Välj tillsammans ut de frågor som intresserar er mest. Ni har möjlighet att ställa dessa frågor till Martin under lektionssamtalet, till exempel via läraren.
 • Rovdjur på Skansen: Under den här visningen tar vi reda på hur olika rovdjur lever. Vi kommer prata om några vanliga rovdjur i Sverige och även gå in på människans roll och samspelet som sker i naturen. Några av djuren vi besöker är uttrar, sälar, lo och björn. Passar för grundskola och gymnasiet. Tid 30-45min.
 • Bevarandebiologi: Vad är det som gör att vissa djurarter är utrotningshotade och hur jobbar djurparker med artbevarande? Vi besöker några av de djur som ingår i bevarandeprojekt på Skansen. Passar för Grundskola och Gymnasiet. Tid 30-45min. Läs mer på Bevarandebiologi | Skansen.se

Ni ska träffa Skansens zoopedagog Martin virtuellt. Ni kommer att besöka Skansen med honom och tala om bevarandearbete som görs på Skansen.

Tips på övningar inför besöket:

 •  Tala om Skansen med dina elever. Kanske har några av elever besökt Skansen när de har varit i Stockholm. Be dem berätta om sina erfarenheter. Vad minns de av besöket? Om de inte har varit på Skansen har de någon uppfattning om vad det finns på Skansen? Eller har de
  kanske besökt någon annan djurpark
 • Bekanta er med Skansens hemsidor (skansen.se).Vad allt finns det på Skansen
 • Läs texten Skansen – världens äldsta friluftsmuseum i sin helhet eller välj lämpliga delar.
 • För att få lite bakgrundsfakta bekanta er med Skansens uppdrag som djurpark och speciellt med bevarandet av arter. Före det kan ni öva er på några centrala ord på Quizlet.
 • På basis av er nuvarande kunskap om Skansen fundera på frågor till Martin. Välj tillsammans några frågor som intresserar er mest. Ni har möjlighet att ställa dessa frågor till Martin under lektionssamtalet, till exempel via läraren.

Här är en checklista som är bra att läsa igenom före ett virtuellt skolbesök för att garantera ett så lyckat besök som möjligt.