Svenska i en virtuell verklighet i Nyland

Svenska i en virtuell verklighet i Nyland

När:
Våren 2024

Årskurs:
Högskolan

Årskurs:
Andra stadiets yrkesutbidlning

Programmet passar bäst för andra stadiets yrkesutbildning, speciellt för linjer som riktar sig till kundservice

Tid:
120 min. (Obs! Förberedelserna tar ca 30min)

Lokal:
Två klassrum (ett extra klassrum för spelet)

Gruppstorlek:
max. 20 elever (större grupper enligt överenskommelse)

Turnétider:

Enligt önskemål i Nyland

Öva svenska på ett nytt och spännande sätt – med VR-glasögon!

Under VR-lektionen får eleverna träna på sin svenska i vanliga diskussionssituationer så som på hotellet, i taxin och på restaurangen. Eleverna får turas om med att spela Mondly-spelet med VR-glasögon. De får öva på uttal och interaktion i simulerade diskussionssituationer. Spelet är uppmuntrande och passar för alla eftersom fokuset ligger på att våga tala och på att öva på uttal. 

Spelet spelas individuellt turvist. Spelet presenteras först för hela klassen, varefter de tre första spelarna förflyttar sig till den virtuella läromiljön. Efter att en elev har spelat klart (ett spel tar ca 15 min) skickas eleven tillbaka till klassrummet för att söka nästa elev som får komma och prova spelet. Det lönar sig att reservera två rum för lektionen, så att spelsituationen kan arrangeras i ett separat rum.

Under de simulerade diskussionssituationerna får studerande diskutera genom att välja mellan olika svarsalternativ som alla passar situationen i fråga. Lektionen passar bäst för studerande i andra stadiets yrkesutbildning som kommer att jobba inom kundservice.

Förhandsuppgift: bekanta er med ordlistan över fraser som används i spelet.

Tips! Eleverna kan arbeta med materialet Jakten på kanelbullereceptet medan de väntar på sin tur.