Svenska nu:s presenterar sina läromaterial för distansundervisning

I och med att skolorna håller stängt vill Svenska nu stödja lärarna i distansundervisning:
 
Rita på svenska
 
Rita på svenska är Svenska nus nya videoserie i åtta delar som kombinerar bildkonst och svenskundervisning. På videorna lär bildkonstnären Peppe Bergström ut olika ritningstekniker på svenska en gång i veckan. Varje video behandlar ett visst tema och eleverna får instruktioner för en enkel rituppgift. Efter videon kan man också jobba vidare med tilläggsuppgifter som stöder språkinlärning. I det första avsnittet får eleverna lära sig hur man ritar en tre rutors serie och olika ansiktsuttryck.
 
Dagens tips
 
I serien dagens tips publicerar vi varje dag ett nytt tips på hur ni kan använda Svenska nus material i distansundervisning. Instruktionerna för uppgifterna finns både på svenska och på finska.
 
Kom ihåg att vi också samlat en lista över alla våra material som lämpar sig för självstudier på Plugganu.fi!