Martha-matkultur

Svenska nu har utarbetat lektionstips och övningar till Marthaförbundets årliga matkulturmagasin och broschyrer för att inspirera lärare till samarbete över läroämnesgränserna och integrera undervisningen i svenska med undervisningen i t.ex. hälsokunskap, huslig ekonomi, historia eller samhällskunskap. Varierande teman och texttyper behandlar allt från matlagning och kostrekommendationer till lokala företagare och historiska tillbakablick. Undervisningsmaterialet innehåller mångsidiga idéer för grupparbeten och diskussioner i klassrummet samt uppgifter i olika svårighetsgrader: träna ordförråd, textförståelse och grammatik – och kocka smakliga maträtter!

 

Skogens smaker

Matkulturmagasin: Läs på webben
Lektionstips och övningar: Läs PDF / Facit
 

Inhemska fruktträd

Matkulturmagasin: Läs på webben
Lektionstips och övningar: lätt / avancerad
 

Proteiner från växtriket

Matkulturmagasin: Läs på webben
Lektionstips och övningar: Läs PDF / Facit
 

Bär

Odlade buskbär (avancerad)

Broschyr: Läs på webben
Lektionstips och övningar: Läs PDF / Läs på webben


Kär i bär (lätt)

Broschyr: Läs på webben
Lektionstips och övningar: Läs på webben


Potatis

Broschyr: Läs på webben
Lektionstips och övningar: Läs PDF


Fisk

Broschyr: Läs på webben
Lektionstips och övningar: Läs PDF


Mjölk

Broschyr: Läs på webben / Läs PDF
Lektionstips och övningar: Läs PDF


Spannmål

Broschyr: Läs på webben / Läs PDF
Lektionstips och övningar: Läs PDF


Rena råvaror

Broschyr: Läs PDF
Lektionstips och övningar: Läs PDF


Vilda växter

Broschyr: Läs PDF
Lektionstips, lättläst: Läs PDF
Lektionstips och övningar: Läs PDF


Svamp

Broschyr: Läs PDF
Lektionstips och övningar: Läs PDF


Bär

Broschyr: Läs PDF

 


TEEMAT: , , , , ,