Svenska i naturen

Vill du ge dina elever en chans att träna svenska under en fartylld utedag i närmiljön? Med hjälp av undervisningsmaterialet Svenska i naturen gör vi svenskan konkret och rolig för eleverna samt inspirerar lärare till att använda sig av närmiljön i språkundervisningen. Eleverna får användning för den svenska de redan kan och möter även nya ord och begrepp som kan komma till nytta i deras vardag – samtidigt som de samarbetar för att lösa kluriga uppdrag. Svenska i naturen är ett samarbete mellan Svenska nu och Natur och Miljö r.f.

 

Material:

Anvisningar till övningar

 

Kopieringsunderlag till övningar:

Bingo med naturord
Hårt eller mjukt: motsatsord
Hand mot fot: kroppsdelskort
Vad gör jag: verbkort
Från A till Ö: uppgiftslista, uppgiftskort

 

Mera övningar och kopieringsunderlag som passar för uteundervisning finns också på:
NATURligtvis – ute på svenska
Språkbad i naturen

 

Undervisningsmaterialet Svenska i naturen är producerat av Naturskolan Uttern/ Natur och Miljö rf.


TEEMAT: , , , , , ,