Upptäck naturen på svenska – uppgifter för distansundervisning

Svenska nu och Natur och Miljö rf har producerat uppgifter som inspirerar till att använda närmiljön i språkundervisningen – även i distansundervisning!

 

I denna länk hittar ni naturpedagogiska uppgifter som elever kan göra i hemmets närmiljö.

 

I denna länk hittar ni uppgifter som läraren kan göra med eleverna när skolorna öppnar sig.

 

 

Pallo Copy 2Created with Sketch.
Pallo Copy 2Created with Sketch.